Zpět
 7křížů

Podle pověsti zde stávalo sedm křížů na hrobech švédských důstojníků, kteří zde v obklíčení spáchali sebevraždu.  © 2001 - 2019   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 260 288 / 1 526 900    |     Dostupnost webu: 99.98%